Envion introduceert nieuw mobiel miningconcept

Het minen van cryptocurrency kost steeds meer energie. Naar mate de te kraken codes ingewikkelder worden is er meer computercapaciteit nodig om deze moeilijke puzzels op te lossen. Daarmee staan de winstmarges op het minen van bijvoorbeeld Bitcoin behoorlijk onder druk. Envion ziet dat ook en ontwikkelde een nieuw miningconcept. En om die introductie te financieren, organiseert ze een ICO.

Wat is Envion?

In haar whitepaper legt Envion een stevig probeem in de mining-industrie bloot: “Toen cryptomining nog in de kinderschoenen stond, was het goed verdeeld over een paar duizend particuliere miners, met transparante regels en niet schadelijk voor het klimaat omdat het energievereisten microscopisch waren. Dat is allemaal veranderd: de exponentiële groei van cryptocurrencies heeft geleid tot een dramatische toename van het energieverbruik van de sector en een concentratie van mining-activiteiten in landen met een lage sociale en ecologische normen – waar elektriciteit wordt geproduceerd met overwegend fossiele brandstoffen.”

Envion wil dit probleem letterlijk bij de bron aanpakken. Om te begrijpen wat dit bedrijf wil gaan doen is een korte uitleg van de werking van de energiemarkt nodig. Wind- en zonne-energie groeien enorm hard. Alleen de opwekcapaciteit is in grote mate afhankelijk van het weer. Schijnt de zon bijvoorbeeld fel, dan is er veel energie beschikbaar. Omdat er steeds meer schone energie wordt opgewekt, is er op zo’n moment sprake van overcapaciteit en zakt de prijs van de aangeboden energie exponentieel.

Envion wil daarvan profiteren en heeft een gepatenteerde methode ontwikkeld voor mobiele mining-faciliteiten. Het gaat hier om snel en makkelijk te verplaatsen containers, waarin miningcapaciteit is ingebouwd. Door gebruik te maken van speciale koelingssystemen kunnen deze containers overal worden ingezet om te minen. Envion wil de containers continue verplaatsen naar de plekken waar op dat specifieke moment de groene stroom het meest betaalbaar is. Op die manier wordt er geprofiteerd van de overcapaciteit van dat moment. Dat plaatsen gebeurt sowieso bij de bron, dus bij de plek waar de energie wordt opgewekt.

Wat kun je met de token?

Envion geeft de EVN Token uit. Uiteraard kan deze token verhandeld worden op exchanges, maar hij geeft ook recht op dividend. Envion ziet daarbij twee verdienmodellen. Bij het eerste model baat ze zelf de mining-faciliteit uit. Bij het tweede model schaft een derde partij de container aan en doet Envion alleen de operatie ervan. Voor het eerste model wordt 100% van de winst herverdeeld onder eigenaren van tokens. Het tweede model voorziet in 35% dividend. Van de totale dividendpot wordt 25% geherinvesteerd in nieuwe miningfaciliteiten. De token geeft ook stemrecht bij strategische beslissingen die het bedrijf in de toekomst zal nemen.

Hoe ziet de roadmap eruit?

Envion is al sinds 2015 bezig om de techniek van mobiele mining-units te ontwikkelen. Dat heeft in 2017 tot een product geleid wat in staat was overal te minen. Deze maand organiseert Envion haar ICO. Vanaf 15 januari moet de token via exchanges te verhandelen zijn en in de lente van volgend jaar wil Envion starten met de massaproductie van haar container-rigs.

Waarom deze ICO?

Het ontwikkelen van deze mobiele mining-units is duur. Om dit te financieren is veel geld nodig en daarom wordt deze ICO georganiseerd.

Wat zijn de details van deze ICO?

Totaal uitgegeven coins150.000.000 ENV
Coins in de verkoop124.500.000 ENV
Prijs1 ENV kost 1 Dollar
BonusJa. De bonus loopt af van 30% in de eerste naar 0% in de laatste week
DividendJa. Een groot deel van de winst wordt herverdeeld onder eigenaren van ENV.
DataVan 15 december 2017 tot en met 14 januari 2018

Plaats een reactie